ПРОГРАМА КУРСОВЕ КЛИНИЧНА КОМУНИКАЦИЯ 2016

book-line

Д-р Венцислав Стоев – стоматолог, клиничен психолог

 1. Пациентите – кои са те? Съзнание и подсъзнание, характер и поведение, отражение в клиниката. Значение на доверието и недоверието. Съзнавано и несъзнавано доверие. Изграждане и разрушаване на доверието. Определяне на очакванията.
 2. Втори шанс за първо впечатление няма. Първият контакт – задочен и директен. Телефонен протокол. Значение на гласа – тембър, тон и височина. Видове глас и влиянието му. Фонова среда и фенг шуй в кабинета, аромати, цветове и звуци. Характер и фонова среда.
 3. Вербална и невербална комуникация в клиниката. НЛП и хипнотични техники за изграждане на доверието. Съзнавано и несъзнавано доверие и отражение върху лечението. Настройка, рапорт и водене на клиничната комуникация.
 4. Конфликти в клиниката – теория и практика. Характер и конфликт. Конфликти с пациентите. Конфликти в екипа. Психологични бойни изкуства. Взаимоотношения с контролни органи – профилактика и решение на конфликти. Профилактика, поведение и решение на казуси.
 5. Страх, дентална фобия и панически атаки. Профилактика, поведение, тестове и практически техники за преодоляването им. Доверие и страх- взаимодействие. Диференциална диагноза и лечение.
 6. Хипноза в клиниката – теория и практика. Специфика в денталната професия. Хипнабилност –техники за индукция на транса. НЛП и Ериксонианска хипноза. Показания и противопоказания.
 7. Клинична комуникация с деца, пациенти с увреждания, различна степен на инвалидност и онкологични заболявания.
 8. Приложна психология в екипа. Избор на партньори и сътрудници. Емоционална и мисловна интелигентност – оценка и изводи. Видове лидерство – стилове и ефективност. Мисловни карти, мозъчна атака за определяне на целите и стратегиите. Тим билдинг. Конфликти в екипа – профилактика, диференциална диагноза, решения. Взаимодействие с партньорите – специалисти, дентални асистенти, зъботехници, рентген, клинична лаборатория
 9. Психология на финансовите взаимоотношения в клиниката. Клиничен и финансов план. Доверие и отстъпки. Парите и лекаря – видове взаимоотношения. Профилактика и преодоляване на възражения. Очаквания на пациента – определяне и отражение върху финансовите взаимоотношения. Характер и пари.
 10. Психология на професията. Експертна оценка на клиниката –проява на успехите и грешките в клиничната комуникация. Мотивация, цели и професионални стратегии. Психологични потребности и удовлетворяването им. Жизнените кризи на Ериксон и медицинската професия – проявление и ефекти. Преодоляване на грешки и депресия. Синдром на професионалното изгаряне – профилактика, диагноза, диференциална диагноза и лечение . Психосоматични заболявания и характер на лекаря.
 11. Приложна психология за дентални мениджъри, асистенти и рецепционисти.