Психологичен подход на стоматолога към пациента

psihologichen-podhodНа 14 юни 2005 г. излезе първата в България книга за психологичния подход на стоматолога към пациента.

Автор на “Психологичен подход на стоматолога към пациента” е
д-р Венцислав Стоев. Книгата е особено важна за практикуващите стоматолози, тъй като в нея се разглеждат за първи път основни въпроси, свързани с осъществяване на непосредствен контакт с пациентите.

Разгледани са индивидуално психологичният подход към пациентите, преодоляването на страха и тревожността от стоматологичните манипулаци, подходите в комуникацията, пациентите като участници в лечението и др. Отделено е и специално място на приложението на хипнозата в стоматологичната практика, мелотерапията, въздействието на цветовете и др.

Публикуваните в края на книгата тестове служат за ориентир на стоматолозите при избора на подходящо индивидуално поведение към всеки пациент.

Издател е фирма Софтрейд – София. Тираж –  1000 броя.
Първо издание

Написах книгата, за да помогна на колегите да се ориентират в сложните взаимоотношения с техните пациенти и да ги хармонизират. Надявам се препоръките ми да са им полезни – д-р В. Стоев.

Отзиви

Бих определил книгата на д-р В. Стоев като обзорна монография, с авторитетно авторско присъствие. Целта на монографията – стоматологът, чрез индивидуален психологичен подход да може да състави точен психологичен портрет на пациента, е успешно реализирана в разработените 4-ри глави. Интересно и увлекателно авторът свързва в едно цяло психологията на индивидуалността и типичните особености на личността. Той изяснява причините за стреса от стоматолога, физиологичните прояви на страха, правилата и стратегиите за преодоляване страха на пациента, на стоматологичната фобия от стоматолог, бормашина, борер, игла, инжекция, психоанализата и хипнозата в стоматологията и др. Монографията би била полезна в избора на модел на комуникация и на двете страни: стоматологът от едната страна, който трябва да състави вярна психологическа оценка на пациента и да осмисли поведението си по време на стоматологичното лечение. Пациентът, от другата страна, който би научил нещо повече за особеностите на своя характер и по-лесно би разбрал лекуващия го стоматолог. Монографията на д-р В. Стоев заслужава не само да бъде прочетена и да заеме място в личната ни библиотека, но и редовно препрочитана, докато бъдат усвоени многото полезни знания, така необходими за определянето на индивидуалния психологичен подход към всеки пациент. Монографията е заслужен успех на автора в една нова гранична област, която изяснява важни проблеми на психологията в стоматологията.

Проф. д-р А. Филчев, д-р, д.н., председател на БНСД.

Всички контакти между стоматолозите и пациентите преди да бъдат разпознатикато терапевтична връзка, са система от човешки взаимоотношения.“ „Той разкрива и големия смисъл на книгата, а именно, с посланието си да активира изграждането на позитивния образ на лечителя. Културата на взаимното възприятие между стоматолога и пациента има пряко отношение към образа и престижа на самия лечител. Изключително важно е пациентите да изграждат позитивни нагласи към неговата личност и лечебна дейност, да постигат възприятие за него като за уважаван и талантлив специалист и човек. – казва в предговора към книгата проф. Павел Александров, д.п.н.

Поръчайте книга

  Моля, изберете книга *

  Вашето име *

  Вашият Email *

  Вашият телефон *

  Допълнителни пояснения и коментари към поръчката

  Моля, отбележете с тикче книгите, които искате да закупите и попълнете формуляра. Ще Ви върнем обаждане, за детайли по вашата поръчка.