Клинична хипноза

Има много неправилни концепции и суеверни вярвания относно хипнозата. Винаги, когато хипнозата се е използвала за клинични приложения или за забавление, тя е била обект на внимание. По тази причина имаме коментари от две различни групи хора. Първата група хора са добре информирани за човешкото поведение (психолози, хипнотерапевти, терапевти по психологически консултации и специалисти по психохигиена). Втората група са тези, които са невежи или заблудени от системата от вярвания на необразовани, подведени или суеверни хора. Тази статия е написана, за да можете да бъдете сигурни, че няма да попаднете в последната гореспомената група.

Има няколко идейни школи на клиницисти относно същността на хипнозата и нейното подходящо приложение за целите на терапията (хипнотерапията). По-голямата част от всички клиницисти, обаче, които са обучени в областта на модификацията на поведението и/или изследването на човешкото поведение (психология), са съгласни, че феноменът на хипнозата може да бъде описан както следва:
Хипнозата е променено състояние на ума. Когато казвам променено състояние на ума, нагласата на ума се променя подобно на начина, по който се променя дневният или нощният сън или психиката на някои хора, които фантазират или мечтаят, когато заспиват. За да се докаже това, разгледайте времето, когато сте гледали сцена от филм, който е бил много тъжен. Вие сте почувствали емоция на тъга. В очите ви са се появили сълзи. Защо сте се почувствали толкова тъжни, че това е предизвикало сълзи в очите ви?

Нека да разгледаме този случай. Вие просто сте гледали филм. Сцената от филма не е била реална. Тя е изиграна от актьор. Независимо от това, вие сте се почувствали тъжни и сте се разплакали, докато сте гледали сцената. Това, което се е случило, е подразбиращото се внушение за тъга във сцената от филма, което във вашия случай е заобиколило вашето аналитично, критично мислене и е навлязло във вашето подсъзнание, което създава и променя състоянието на осъзнатост. Когато в това променено състояние на осъзнатост, което ние наричаме хипноза, внушението за тъга (изобразено и наложено ни от актьора) е било възприето от вашето подсъзнание, което на свой ред ви е накарало да се чувствате тъжни и е предизвикало сълзи в очите ви. Какво действително се случва, когато навлезете в леко състояние на хипноза или, с други думи, в променено състояние на ума.

От гореспоменатия пример се вижда, че имате две нива на мислене. В действителност вие имате три нива. Супер съзнание, съзнание и подсъзнание. За тази дискусия, обаче, ние се интересуваме само от последните две нива, които са съзнателно и подсъзнателно мислене (понякога наричано несъзнателно мислене). Съзнателното мислене функционира с използването на логиката. То стига до извода, че 2+2=4. Вашето подсъзнание не винаги мисли логично. Изглежда, че 2+2 е равно на това, което то желае да създаде, вярва, предполага или му е внушено от терапевт или външен програмиран източник.

В нашия пример, когато сте гледали филма, вие сте навлезли в променено състояние на ума, което се нарича хипноза. Сцената във филма води до временно спиране на логическия анализ на съзнателното мислене. Ако вие навлезете повече в сюжета на филма, това бавно ще направи по-очевиден за вашият ум фактът, че гледате изкуствено създаден образ (филм). В тази връзка, цялата информация, която извличате от филма, (включително тъжната сцена) заобикаля вашето съзнателно аналитично, критично мислене (което извършва критически анализ) и навлиза пряко във вашето подсъзнателно мислене. От друга страна, вашето подсъзнателно мислене нелогично реагира на тъжната сцена така, сякаш тя е реалност. Ето защо вие се чувствате тъжни и в очите ви се появяват сълзи.

Очевидно е, че подсъзнателното мислене е в състояние пряко да реагира и да налага внушения (като тези в сцената от филма или тези, които са подложени на хипноза). Няма значение дали внушенията са верни или фалшиви. Подсъзнателното мислене реагира на приемливите внушения, ако те са реални. Такъв е случаят, когато жената може да бъде хипнотизирана да роди без да чувства болка, мъжът може да бъде хипнотизиран да му извадят зъбни корени без да чувства болка или добре направеният филм може да хипнотизира и да предизвика емоции на тъга, въодушевление, страх или смях за зрителя.
За щастие, ничия свободна воля не може просто така да бъде отклонена чрез внушение или хипноза.

Например, когато гледате тъжен филм, който ви натъжава и ви кара да плачете, вие гледате филма с ваше разрешение. Вие сте настроили мисленето си (очакванията си), че ще гледате филм и ще се забавлявате, което включва опита от емоциите, предизвикани от историята чрез актьорите. Ето защо, ако филмът е комедия, вие изцяло очаквате да се забавлявате и да се смеете. Ако филмът е филм на ужасите, вие очаквате да се страхувате. Ако филмът е тъжен, вие очаквате той да предизвика у вас чувство на тъга. Ето защо, настройката на мозъка или нивото на очакванията са задължително начало за постигане и изменение на състоянието на ума (което е хипноза). Поради този факт никой не може да бъде хипнотизиран, нито неговото мислене може за премине в променено състояние без негово разрешение. Следователно, човек не може да бъде хипнотизиран против неговата воля.

Други факти за хипнозата, които трябва да знаете:
Хипнозата води до нервна дейност, която се възбужда в определени части на вашия мозък. Това може да се наблюдава на уред, който измерва вълните на вашата мозъчна активност. Активността на мозъчната вълна се променя, когато мозъкът навлиза в променено състояние (хипноза). Това е също толкова естествено, както и навлизането в замечтано състояние или състояние на дълбока медитация.

Хипнозата е увеличаване на нечие въображение.

Хипнозата е състояние, в което съзнателното мислене се сблъсква с излишък на информация (претоварване) чрез едно или повече първични чувства (слушане, виждане, обоняние, докосване или вкус). Това претоварване е причинено от стесняване на нечия концентрация върху нечии мисли или външен източник, такива като внушени твърдения на друго лице. Пример: Когато карате по магистралата и сте замислени дълбоко върху дадена тема (съзнанието ви е претоварено с вашите мисли) и пропускате отклонението. В момента, в който сте преминали покрай отклонението, вие сте били в състояние на лека хипноза. Вие толкова дълбоко и тясно сте се съсредоточили върху това, за което сте мислили, че вие сте видели отклонението и сте преминали покрай него.

Хипнозата е процес, при който пациент или хипнотизатор насочва пациента покрай осъзнатостта на пациента, мислейки кой завой води до прекия изход, към подсъзнанието на клиента. След като е постигнат достъп до подсъзнателното мислене (когато някой навлиза в хипнотично състояние), подсъзнателното мислене само или с помощта на хипнотерапевт може да дава насоки и внушения. Представените внушения може или не може да бъдат приети. Ако са приети, те действат върху хипнотизирания обект и понякога не са съзнателно осъзнати. Общо казано, подсъзнателното мислене няма да доведе до никакво изменение в ничие поведение, което се знае, че е в негова вреда (т.е. във ваша), във вреда на други хора, вещи или собственост.

Достъпът до подсъзнателно ниво (акт на привеждане на лица в хипнотично състояние) може да се осъществи чрез използването на различни методи, такива като последователно релаксиране, въображение, визуализация, претоварване на съзнателното мислене, предполагаеми или непреки предположения, горещи молитви, напеви, култови танци и музика или продължителна медитация.

Хипнозата, когато се използва от хипнотерапевт, не е система от вярвания. Няма значение дали вярвате в нея или не. Тя действа за огромното мнозинство от човешката раса. Използването на клиничната хипноза за промяна на поведението е наука. Тя е ясно осмислен феномен, който първоначално се използва в клиничните приложения за изменение на поведението, за да се отстранят определени нарушения на реда и нежелани навици или поведение. Тя също така се използва за забавление, като например при сценични представления на хипнотерапевти. Хипнотерапията се изучава във всеки голям университет, който има отдел по психология. Хипноанестезията се използва от много медицински лекари (хирургия без болка без използване на анестезия). Зъболекарите използват хипнозата за премахване на страха от зъболечение, за успокоение на техните пациенти и за премахване на болката, причинена от процедури за пломбиране на зъб, изваждане на зъб и изваждане на корени. По този начин е също така премахват бруксизъм (скърцане със зъби).

Много психолози и други лечители използват хипнозата, за да помогнат на своите пациенти да постигнат цели и да стимулират по-добре менталното си здраве. Хипнозата и нейното използване в клиничната терапия (хипнотерапия) са одобрени от американската медицинска асоциация и Американската Физиологична Асоциация.

Снимка на силно изгорена жена под хипноза. Тя не може да получи конвенционална анестезия, защото това ще й причини силен шок, който може да я убие. Ето защо хипноанестезията се управлява за намаляване на болката на пациентката и за подготовката й за хирургично отстраняване на изгорена, мъртва кожа с цел предотвратяване на инфекция. Тестът за левитация на ръка се ръководи от хипнотерапевт за проверка на дълбочината на хипнозата, в която пациентката се намира преди началото на хирургическата операция.

Почти всеки ежедневно изпада в променено състояние на ума (хипноза). Това е вярно дори за онези, които са невежи и вярват, че не могат да бъдат хипнотизирани или, че хипнозата е неестествена, странна, демонична или по някакъв начин антихристиянска. Винаги, когато сте се замислили дълбоко, медитирате, участвате в тържествена молитва, очаровани сте от филм или сте погълнати от хубава книга, вие сте в леко състояние на хипноза.

Винаги, когато реагирате на внушение – пряко или косвено, вие изпадате в състояние на лека хипноза. Такъв пример е, когато комедиант играе неестествено поведение, което ви кара да се смеете. Внушенията на комедианта, комичното поведение и коментарите са хиперболизирани или просто не са истински, но те са забавни и ви карат да се смеете. Ако вие сериозно и критично анализирате странните гротески и коментари на комедианта, те не биха ви били смешни.

Опитайте този експеримент: Гледайте комедиант или комедия, които обикновено ви карат да се смеете. Останете сериозни и критично анализирайте всичко, което комедиантът казва и прави (което поддържа функционирането на нивото на вашето съзнателно мислене и блокира достъпа до подсъзнателното ви мислене). Комедиантът или комедийните ситуации няма да ви се сторят смешни. Защо? Логиката на вашето съзнателно мислене е в състояние на критичен анализ. Винаги, когато съзнателното мислене е в състояние на анализ, то не може да достигне вашето подсъзнателно мислене и да навлезе в променено състояние на ума. С други думи, невъзможно е да се постигне състояние на хипноза, докато критично анализирате процеса да бъдете хипнотизиран.

Съзнателното мислене трябва да се премести по пътя или по някакъв начин да се отклони, за да се разреши достъп до подсъзнателното мислене, за да се извърши хипнозата. За тази цел са били разработени много методи. Всеки метод, който ефективно заобикаля съзнателното мислене и получава достъп до подсъзнателното мислене може широко да се определи като хипноза. Повечето общоизползвани методи, прилагани за заобикаляне на съзнателното мислене за разрешаване на достъп до подсъзнателното мислене, са:

 • Продължителен отдих
 • Притеснение
 • Претоварване
 • Насочено налагане на образи (визуализация)
 • Биоелектронна обратна връзка
 • Молитва
 • Медитация

Хипнозата не е промиване на мозъка. Терминът промиване на мозъка е разговорен термин, използван от военните или разузнавателните служби за принудително научаване на тайни и разузнавателни данни от лица, чрез използването на психологични и физиологични методи. Той също така се използва от разузнавателните агенции и култове за промяна на системата от вярвания, за да се постигне предварително определено поведение. Промиването на мозъка включва използването на продължително повтаряне на догма или ритуали, движени от психологически култ или прилагане на физически и психологически методи за изтезание, които водят до продължителна, агонизираща, контролирана болка или дискомфорт, за да се промени поведението или да се признае информация.

Промиването на мозъци може да бъде извършено чрез използването на наркотични вещества, които блокират способността на мозъка да използват логиката и противодействието и улесняват достъпа до съзнателното и подсъзнателното мислене, от където могат да бъдат извлечени разузнавателни данни.
Хипнотизираното лице няма да разкрие никаква лична информация или каквито и да са тайни, освен, ако не желае това. Хипнотизирано лице може да си измисля ( да съчинява истории, да преувеличава или лъже). Хипнотизирано лице не може да бъде принуждавано да каже истината чрез хипнотичен разпит. Това е причината, поради която свидетелски показания, дадени под хипноза, не се признават за свидетелство в съда по юрисдикция в САЩ.

Професионалистите, клинични хипнотерапевти нямат нищо общо с религия, спиритуализъм, демони, сатанизъм, черна магия, Луцифер или друг вид изображения на злото. Всеки, който ви каже, че го прави, е невежа по отношение на науката за хипнозата. Не смесвайте хипнозата със състоянието на транс, в което хората изпадат, когато извършват религиозни или култови ритуали като вуду танци, викове и песнопения. Когато наблюдавате такъв феномен, вие наблюдавате състояние на хистерия.

Някои хора, особено тези, които са членове на определени светски религиозни групи и нямат обучение по съвременна психология, вярват, че достъпът до човешкото мислене чрез използването на хипноза подлага мисленето на обекта на демонични сили и зли духове. Те вярват, че някой се отказва от своята свобода на духа и самостоятелна воля да контролира тези въображаеми чудовищни призраци и същества. Такива невежи хора не могат по никакъв разбираем начин да обосноват твърдението си за обсебване на пациента от демони, докато той е бил в състояние на хипноза. Такива хора, които твърдят, че са овладени или може да бъдат овладени от демони, имат вярвания, които ясно се основават на пренебрегване, страх и предразсъдъци Всеки, който действа импулсивно така, сякаш е овладян от зло същество, е в състояние на самопредизвикана хистерия.

Единствените основни религиозни течения, които забраняват използването на клиничната хипнотерапия за своите членове са Християнството и Адвентистите от седмия ден. Знам, че други религии, включват съвременната клинична хипнотерапия като начин, използван за положителна промяна на поведението, както професионално, така и любителски.
Някои религии не одобряват състоянието на хипноза с цел забавление, но одобряват хипнозата за терапевтични цели.

Единственото лице, което има правомощието и силата да хипнотизира сте вие! Причината за това е проста. Технически, цялата хипноза е самохипноза. Когато хипнотерапевтът участва в процеса на хипнотизирането ви, в действителност вие сте този, който ви хипнотизира под неговото или нейното ръководство. Хипнотерапевтът само ви насочва към състоянието на хипноза с ваше позволение; обаче само вие сте този, който се поставя сам в състояние на хипноза, действайки под внушението, дадено ви от хипнотерапевта. Ако вие си направите същите внушения, каквито ви направи хипнотизаторът и сами реагирате по същия начин, вие ще навлезете в състояние на самохипноза, в която би ви въвел и хипнотерапевтът. Когато се самохипнотизирате, това се нарича самовнушение или самохипноза.

Повечето хора не знаят правилните техники, за да си направят подходящите внушения, за да изпаднат в самопредизвикан хипнотичен транс. Това е умение, което се учи. Ето защо повечето хора, които търсят хипнотерапия разчитат на клиницист, който е подходящо обучен и е опитен в клиничното прилагане на хипноза, която довежда до хипнотично състояние. Това се нарича хетерохипноза. Ако искате да се научите как да се самохипнотизирате за собствено усъвършенстване, вие трябва да завършите подходящи курсове по самохипноза, които се предлагат от държавни сертифицирани школи и акредитирани университети. Ако не искате да отделяте време, за да се научите на самохипноза, тогава ще трябва да се доверите на професионален хипнотерапевт, който да ви помогне да постигнете хипнотично състояние.

По-голямата част от човечеството се поддава на внушение. Предполага се, че повече от 90% от населението в света се поддава на внушение. Според моето професионално мнение, хората, който не могат да бъдат хипнотизирани, са тези, които имат следните разстройства:

 • Психическа нетрудоспособност с клинично диагностициран умствен коефициент, посочващ нивото на интелигентност и/или когнитивно съзнание.
 • Невъзприемчивост. Равномерно устойчив поради липса на система от вярвания, устойчив поради упоритост или защита на егото си.
 • Пълна невъзможност за използване на въображението си.
 • Има интелектуална, аналитична, поддаваща се на внушение индивидуалност и поради тази причина не може да постигне състояние на хипноза, тъй като пациентът е в състояние на анализ. Забележка: Това може да се коригира с подходяща когнитивна консултация на пациента преди да се подложи на хипнотерапия.
 • Някои тежки, психо-паталогични разстройства, такива като остро безпокойство, които водят до панически атаки, параноя, крайно личностно разстройство
 • Слепи хора могат да бъдат хипнотизирани.
 • Хора, които са с увреден слух или са напълно глухи могат да бъдат хипнотизирани чрез използване на визуални знаци.

Колкото по-интелигентен е човек, при условие, че е умствено стабилен, толкова по-възприемчив е той по време на хипнозата. Умните хора влизат в хипноза доста лесно.

Хората, които са в променено състояние на мисленето (хипноза) винаги се контролират. Те винаги са наясно с това, което се случва. Те остават в съзнание. Всички първични и вторични функции на независимите органи и ментални процеси са напълно функционални и, в определени случаи, се усилват. Лице в състояние на хипноза може да чува, вижда, чувства, усеща вкус, така както и в нехипнотизирано състояние. Хората в хипнотичен транс имат способността да прекратят сами своя транс незабавно или по всяко време. Вие не можете да останете в хипнотично състояние.

Промененото състояние на ума (хипноза) може да се предизвика чрез постхипнотично внушение.

Например, терапевта може да консултира клиента да натрапи внушението в мисленето на пациента, че когато той (терапевтът) каже думата заспивам (или някаква друга внушена ключова дума), пациентът незабавно ще премине към хипнотичен транс бързо, дълбоко и непробудно. При условие, че пациентът прави разлика, няма вреда от такова внушение и от съгласието за него, ето защо всеки път, когато терапевтът казва на пациента да заспи, пациентът изпада в хипнотичен транс. Това е идеално за повтаряща се терапия. Това съкращава времето, необходимо за привеждането на пациента в хипнотично състояние при всеки терапевтичен сеанс и позволява повече време за прилагане на терапевтичната психологическа консултация и програмиране, докато пациентът е в състояние на хипноза. Пост-хипнотичното внушение може също така да бъде структурирано, за да задейства определено поведение на пациента. Например, на пациента може да бъде направено внушение, че всеки път, когато се качва на самолет, той ще се чувства много спокоен и няма да се страхува от полета. Резултатът е, че фобията на пациента (страх от летене) е преодоляна и облекчена чрез хипнотично внушение.

Сега вие знаете много факти за хипнозата, които са обосновани с обемни клинични данни и неопровержимо научно изследване. Хипнотерапията е безопасна, когато се използва от професионални клиницисти в полза на техните пациенти. Тя работи по положителен начин. Това е първият избор на терапия, използван от хиляди професионалисти по здравни грижи, за да помогнат на своите пациенти, за промяна на поведение наклонности, призвания, начин на живот, физическо и ментално здраве.