Модулно обучение по медицинска хипноза и хипнотерапия

BAHОсновен курс –  2016 – 2017 г.

За кого е предназначено обучението:

Модулното обучение по медицинска хипноза и хипнотерапия, организирано на принципа на практическите семинари е предназначено за лекари,зъболекари и психолози.

Лектори на обучението по медицинска хипнотерапия:

Програмата на обучението по медицинска хипноза и хипнотерапия е разработена и се води от д-р Румяна Пейновска на базата на европейските стандарти за продължаващо професионално обучение, като е изцяло съобразена с образователните изисквания и норми на европейското обучение по хипнотерапия в областта  на здравеопазването. Д-р Пейновска е специалист с дългогодишен преподавателски и клиничен опит в сферата на медицинската хипнотерапия.

Тя завършва Медицинска Академия в София, продължава образованието си в  Института по Психиатрия към Факултета по медицина на Лондонския университет и започва професионалния си път преди повече от 25 години в Лондон, Великобритания, където работи и до момента. Първоначалните й професионални интереси са в сферата на невронауките и психиатрията. По-късно се насочва към психотерапията и медицинската хипноза.

Голям дял от  професионалните й усилия е насочен към интегриране на медицинската хипноза като нормална част от общоприетата медицинска и стоматологична практика, както и провеждането на научни изследвания свързани с ефективността на хипнозата в клиничната практика.

Д-р Пейновска  е съосновател на Британската асоциация за медицинска хипноза, основател и завеждащ клиника по медицинска хипноза в онкологията в Charing Cross Hospital, Imperial College, University of London . От 2005г. до 2012г. е главен редактор на научното списание European Journal of Clinical Hypnosis. За периода 2013г.-2015г. д-р Пейновска е Председател на секцията по Хипноза и психосоматична медицина към Кралското общество по медицина във Великобритания.

По настоящем, Д-р Пейновска е част от екип, който разработва първата по рода си университетска магистърска програма във Великобритания по научно изследователско и клинично приложение на хипнозата.

Към преподавателският екип в България, активно се присъединява и Д-р Венцислав Стоев.Той е завършил Стоматологичен Факултет на Медицинска Академия, София през 1981г. както и Клинична и консултативна психология в Софийски университет „Климент Охридски“през 2005г.

През 2016 защитава докторска дисертация на тема „ Тревога и страх в денталната практика – стратегии за справяне”. Той е професионалист с изключително богат опит както в сферата на стоматологията, така и на клиничната психология и нейната интеграция в медицинската практика.  Автор е на книгите „Индивидуален подход на стоматолога към пациента”, „Клинична комуникация“ и „Наши пациенты – кто они». Председател на Българската Асоциация по клинична комуникация и хипноза,  член на Royal Society of Medicine – Великобритания.

Водени от желанието си да въведат висок, европейски стандарт в здравеопазването в България, както и от необходимостта да подобрят взаимовръзката лекар-пациент, като акцентират върху влиянието на добрата комуникация, през 2013г. д-р Пейновска и д-р Стоев стават съоснователи на Българска асоциация по клинична комуникация и хипноза (БАККХ).

Настоящият курс по Медицинска хипнотерапия е част от учебната програма на БАККХ, която има за цел да обучи професионалисти в сферата на здравеопазването, които успешно и безопасно да интегрират клиничната хипноза в медицинската, стоматологична и психологична практика.

Какво Ви дава обучението по хипнотерапия:

  • Разбиране за това, какво е хипноза и как дейсвува.
  • Знание и умения за безопасно клинично приложение на хипнозата.
  • Научни изследвания на ефективно приложение на хипноза при различни клинични разтройства.
  • Способност да използвате хипноза, както за постигане на лични Ви цели и преодоляване на лични проблеми, така и в ежедневната Ви работа на клиницисти.
  • Знания и практически умения, които лесно и бързо могат да се приложат при работа с пациенти независимо от специалността, в която работите.
  • Допълнителни терапевтични средства, които Ви позволяват да работите с пациенти, които изпитват по-силно изразено чувство на безпокойство или са тревожни, имат остри или хронични болки, имат страхове и фобии както към рутинни медицински интервенции, така и към различни житейски ситуации.
  • Практически умения за овладяване на стреса.
  • Способност да се научите да релаксирате бързо, дълбоко и ефективно.
  • Обогатяване на комуникативните Ви способности, както в професионално така и в лично отношение.
  • Среща с хора със сходни интереси и желание за непрекъснато личностно и професионално развитие.

Място и дати на провеждане на обучението:

1-ви модул:  26, 27 ноември 2016г. гр. София,хотел Рила

2-ри модул:  21, 22 януари 2017г., гр. София,хотел Рила

3-ти модул:  18, 19 март 2017г., гр. София,хотел Рила

Време  и продължителност на провеждане на обучението:

Основното обучение по медицинска хипнотерапия обхваща три модула. Всеки модул се състои от два учебни дни. Учебният процес започва в 9.45ч. и завършва в 17.00ч.

Сутрешна сесия: от 9.45ч. до 13.00ч.

Кафе пауза: 11.30ч. – 11.50ч.

Обедна почивка: от 13.00ч. до 14.00ч.

Следобедна сесия: от 14.00ч. до 17.00ч

Кафе пауза: 15.30ч. – 15.50ч.

Обучението е с практическа насоченост и  изисква активно участие от всички обучаващи се.

Курсът завършва с теоретичен и практически изпит съобразно изискванията на Европейската Асоциация по Хипноза и се издава сертификат.

Цена за пълният курс от три модула: 1350лв. при заплащане на пълната сума или 1500лв. при заплащане на 2 вноски.

Срок за записване: до 15 ноември 2016г.

Телефон за връзка, записване и повече информация: 

тел. 02/988 07 73, тел. 02/470 16 16, моб. 0882052173, Радослава Илиева,

0887 566 912, д-р Венцислав Стоев,

e-mail: vestodent@gmail.com